Takstblad gældende fra 4.1.2017

Takstblad gældende fra 4. januar 2017 - Download her

for Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle fjernvarmeforsyning
Industrivej 19, 5762 Vester Skerninge

Takstblad
Beløb er uden moms. (beløb i parentes er med moms)

Betaling for fjernvarme består af følgende dele:

1. Forbrugsafhængigt bidrag:

Variable bidrag: 337,50 kr./MWh 421,88 kr./MWh
     
     

2. Abonnement:

Abonnement 1000 kr. pr. måler 1.250 kr. pr. måler

 

3. Fast bidrag, uafhængigt af forbrug:

Fast bidrag betales i form af en begrænsning på den vandmængde, der er aftalt forsynet gennem det pågældende stik. (Ved flere stik på ejendommen, beregnes fast bidrag for hvert stik).
For en gennemsnitsbygning kan regnes med et behov for 0,7 til 1,0 l/time/m2 opvarmet areal. Begrænsningen kan ændres én gang årligt gældende for den kommende års afregning. Ændringen faktureres med 500.00 kr. (625,00) pr gang.

50 - 100 liter/time 40,00 kr./l/time 45,00 kr./l/time
1.001 - 10.000 liter/time 20,93 kr./l/time 26,16 kr./l/time
Mere end 10.000 - 10,80 kr./l/time 13,50 kr./l/time
Mindste bidrag  50 liter/time 2000 kr. 2250 kr.

Eksempel ved fast bidrag:

Eksempel for en storforbruger hvor behov for vandmængden er sat til 1500 l/time. (1500 - 2000 m2 opvarmet areal)

Fast bidrag:

De første 1.000 l/time = 1000 x 45,00 = 45.000 kr.
Efterfølgende 1.500 - 1.000 = 500 x 26,16 = 13.080 kr.
Fast bidrag i alt   58.080 kr.
     
     

Eksempel for standard parcelhus (130m2), prisen er inkl. moms

Fast bidrag = 97x 45,00 = 4.365,00 kr.
Varmeforbrug = 16,72 x 421,88 = 7.053,83 kr.
Abonnement   1.250,00 kr.
Varmeudgift i alt   12.668,83 kr.