Projektet

Referat fra borgermøde den 26. oktober

Havde du ikke mulighed for at deltage på borgermødet den 26. oktober, kan du i dette dokument læse et referat af de emner, som blev gennemgået i løbet af aftenen.

Status pr. 1. oktober 2022

Overvældende interesse for fjernvarmen i 5762

Som det kan ses på nedenstående graf lykkedes det at nå op på 500 tilmeldte inden 1. oktober.

Det betyder, at vi nu kan gå i gang med at gøre udbudsmatrialet klar til udsendelse, men først når vi har 625 tilmeldte, kan den endelige licitation gennemføres. Alt tyder på, at det vil ske i den nærmeste fremtid, hvis de sidste nødvendige tilmeldinger kommer ind.

Skærmbillede 2022 07 04 kl. 16.40.01

Status sommer 2022

Overvældende interesse for fjernvarmen i 5762

Det går fortsat godt med tilmeldingerne til fjernvarmen i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle. Den 1. juli havde 300 tilmeldt sig. Storforbrugerne har tilkendegivet at de ønsker at få fjernvarme, men pga sommerferien er den formelle tilmelding udsat til efter sommerferien. Når de kommer, vil over 400 have tilmeldt sig. Dermed er projektet tæt på de 500, som er forudsætningen for at projektets rådgiver må igangsætte arbejdet med udbuddet. Bestyrelsen håber at nå 500 tilmeldte inden oktober, så udbudsarbejdet kan igangsættes.

Når der er 625 tilmeldte, må bestyrelsen igangsætte projektet.

Tilskud på 12 mio. kr

I juni-måned modtog fjernvarmebestyrelsen besked fra Energistyrelsen, at man havde fået 12 mio. kr i tilskud. Det var det beløb man havde ansøgt. Tilskuddet var en af betingelserne fra Svendborg Kommune, for at projektet må igangsættes.

Ingen klager over projektet

Bestyrelsen har også fået besked om, at ingen energiselskaber i Svendborg Kommune havde klaget til Energiklagenævnet indenfor tidsfristen over Kommunalbestyrelsens godkendelse af fjernvarmeprojektet. Havde de været en klage kunne det have forsinket projektet. 

Mere information efter sommerferien

Bestyrelsen planlægger tre tiltag efter sommerferien. 

Det første er en husstandsomdelt informationsfolder. Den bliver omdelt i første uge af august. Dem som allerede har tilmeldt sig fjernvarmeprojektet får ikke denne folder. Hvis man ikke ønsker informationsfolderen i sin postkasse, skal man skrive en mail til John Svensson på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så bliver man slettet af listen. 

Derefter afholdes informationsmøde på Vestermarksskolen d. 10. august kl. 19.00. Her vil der blive fortalt om projektet, om tidsplaner, betingelser, priser m.m. Ved det første informationsmøde mødte ca. 125 interesserede og nysgerrige borgere frem.

Hver onsdag i august, mellem kl. 15 og 17, vil det være muligt på biblioteket i Vester Skerninge at få lavet en konkret beregning af varmeprisen med fjernvarme i forhold til det varmeforbrug man i dag har i sit hus, hvad enten man anvender olie eller gas. Det vil også være muligt at stille spørgsmål til repræsentanter for bestyrelsen.

I bestyrelsen i fjernvarmeselskabet håber vi at nå 625 tilmeldinger hurtigere end foråret 2023. Sker det kan vi komme i gang med det egentlige arbejde hurtigere end planlagt. Jo hurtigere vi kommer i gang, jo hurtigere kan oliefyr og gaskedler blive udskiftet – og dermed kan leveres billigere varme til fjernvarmekunderne. Derfor opfordrer vi alle til at tilmelde sig nu i stedet for at vente til senere.

 

 

Baggrundsmateriale om fjernvarmeprojektet til orientering

Brev til parter om projektgodkendele - download her 

Projektgodkendelse - Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle.pdf - download her

Bilag 2. Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle -  download her

Kort web