Projektet

Efter en del bump på vejen frem mod etablering af fjernvarme i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle har vi valgt at forsøge endnu engang.

Det oprindelige projekt er blevet opdateret og gennemregnet i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll og Svendborg kommune og forventes at blive endelig godkendt af

kommunalbestyrelsen på deres mødet i slutningen af april måned.

Samtidig forventes kommunalbestyrelsen at godkende en kommunegaranti på 190 mio. kr., som giver os mulighed for at låne penge hos ”Kommunekredit” til lav rente.

En godkendelse af projektet og en kommunegaranti på 190 mio. kr. vil betyde, at bestyrelsen hurtigst muligt vil få udarbejdet et licitationsmateriale for at få indhentet priser

fra firmaer i EU. Det forventes, at de endelige priser kan være til rådighed i slutningen af december 2024.

Resultatet af licitationen må ikke overstige de 165 mio. kr., som er det beløb bestyrelsen har budgetteret med.

Der skal være en tilslutning på mindst 545 helårsboliger + tilslutning af alle kommunale bygninger i området.

Tilslutning af en helårsbolig sker på følgende vilkår:

  • Et tilslutningsbidrag på 50.000 kr.
  • En fast afgift på 37,50 kr. pr. m2 opvarmet bolig
  • En variabel varmepris på 0,68 kr. pr. kWh
  • Abonnement på 1250 kr. pr. år.

 

Kort web