3. møde d. 25. juni 2014

fjernvarmelogo 2 lang

Referat af 3. arbejdsmøde d. 25.6.14

Tilstede; Flemming Ulbjerg, Rene Frost, Erik Stoumann, Uffe Strandby, Jesper Vogngaard, Poul Stenum, Uffe Strandby, Anne Kristine Primdahl, Rudi Kragh

Download referat her.

Flemming gennemgik status, med udgangspunkt i det notat han havde fremsendt d. 24.6.

Myndighederne

Møde planlagt den 13.8. med Svendborg Kommune. Opfordring til at så mange fra arbejdsgruppen som muligt kan deltage.

Forudsætning for at kunne ansøge er at der er en juridisk enhed der ansøger om projektet. Der skal planlægges et forløb for dannelse af selskabet. Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme skal ind over. Der er aftalt møde med DF i næste uge.

Placeringen

Forskellige placeringer drøftes. Musikefterskolen har efter 2. arbejdsmøde fremsendt en indsigelse pr. mail mod Sandkrogen.

Der er enighed om, at der er forskellige hensyn der skal tages, herunder tekniske, økonomiske og demokratiske hensyn (bl.a. nabohensyn/høringer).

Anlægget kan placeres i tilknytning til de store bygninger i Ollerup; Sandkrogen, med de indvendinger der vil komme fra Musikefterskolen, eller syd for Svendborgvej – eller at placere anlægget i Vester Skerninge, ved ScanHide. Alternativet kan være kun at placere det i Ollerup.

Flemming lover Jesper at undersøge hvad det koster at placere anlægget i hhv. Ollerup eller V.Skerninge, eller kun dække Ollerup i første fase, og give et svar mandag d. 30.6, og at Jesper afventer dette svar før Musikefterskolen evt. går i offentligheden med deres bekymringer.

Økonomien

Flemming orienterede om forudsætningen for økonomiberegningen, herunder de eksisterende anlæg i de store bygninger og i de offentlige bygninger i Ollerup og V.Skerninge. De store bygninger bruger ca. 50% af det samlede energiforbrug i området.

Beregninger viser at økonomien kan bære uden at få parcelhuse-ejerne med fra Dag 1., hvilket er positivt.

En usikkerhed i økonomien er brændsler, pga de ukendte afgifter i fremtiden.

Der er to afregningsprincipper, faste afgifter og variable afgifter. Flemming har endnu ikke nøjere beregnet dette, men den faste afgift kan differencernes i forhold til store og små kunder.

Det skal undersøges hvad krav der er til ”minimumsforbruget” i forhold til Naturgas Fyn.

Varmeværk

Værket udbygges teknisk efterhånden som udrulningen foretages. Udbygningen skal foretages kontrolleret, så brændselsbehovet ikke bliver for stort.

Med afsæt i de modeller der er beskrevet i notat af 24.6.14 dækker teknisk løsning #1 & #2 behovet for den eksisterende bygningsmasse, første fase. #3 kan være fase 2.

Besøg på Sydlangelands Fjernvarme er planlagt, som har et anlæg svarende til det der tales om i dette projekt.

Stenstrup Fjernvarme er også et besøg værd. Det er mindre end behovet i dette projekt.

For referat
Rudi