2. møde 10. juni 2014

fjernvarmelogo 2 lang

Referat af 2. møde i arbejdsgruppen, 

d. 10.6.14 kl. 8.00 til 9.30 på Ollerup Gymnastikhøjskole

Tilstede; Flemming, Uffe, Rene, Erik og Rudi

Download referat her.

ØKONOMI

Oplæg; nogle få tusinde kr. at komme på til konverteringen af varmesystemet, hvilket medfører en ny varmtvandsbeholder, nye ventiler og opdatering af radiatorer i de tilsluttede huse.

Incitament struktur baseret på at tilslutninger i ”1. runde” er billigere end tilslutninger i ”2. runde”.

Behov for beregningsmodel for marginal-grænsen; hvornår er det for dyrt at få kredsen af brugere udvidet, så det bliver dyrere for den enkelte at være på.

Flemming anbefaler at projektet når midt i Vester Skerninge i 1. fase.

Erik anbefaler, at selskabets formålserklæring fastholder at det er hele udbygningen i de tre landsbyer der er målet, at det ikke er selskabets økonomi step-for-step der senere bliver begrænsningen for udbygningen.

Driftsleder 24-7 kan evt. være en samarbejdsaftale med OG eller Svendborg Fjernvarme, som er adskilt fra bogholderi-funktionen og daglig drift i dagtimerne.

BRÆNDE-TEKNIK

Forslaget er at starte med halm (i stedet for flis), som kan udbygges både i størrelse og med andre teknikker, når varmebehovet og økonomien er tilstede, og dermed på sigt have et så fleksibelt system som muligt.

Halm kan op startes/nedlukkes hurtigere end flis. Sydlangeland har et sådan system kørende. Anlægget har et solvarmeanlæg. Desuden er et varmepumpe-system koblet til.

VARMEPUMPER

Rene spørger ind til varmepumpe-løsninger, som en model der kan nedbringe varmeudgifterne. GO anvender meget varmt vand, som kræver en høj fremløbstemperatur på 75 gr. hele året (pga. svømmehallen og udendørsbassinnet); det er et særligt vilkår på GO. På dette grundlag vurderer Flemming at en varmepumpeløsning vil ikke være rentabel for GO.

På nabo-institutionerne kan forholdene være lidt anderledes, men umiddelbart vurderes det ikke at være relevant med en varmepumpe ud fra en samlet vurdering.

PLACERING

Sandkrogen kan være interessant som placering, hvis solvarmeanlægget kan placeres et andet sted. Fordelen er at der er kørselsadgang, mens Åmosen kan være for lang væk.

STUDIETURE

Dansk Fjernvarme; 2. juli kl. 10.00
Sydlangeland Fjernvarme; torsdag den 3. juli kl. 9.30.

Stenstrup kan være en mulighed for en studietur også.

Tidsplan

Flemming har projektforslaget klart før sommerferien, og Rambøll har møde med Kommunen for sommerferien.
I projektforslaget indgår økonomi og udbygningsplan som del af dette, samt en plan for den videre arbejdsproces.

Næste møde

25.6 kl. 8.00 på GO.
Flemming udsender inden mødet udkastet til projektforslaget til arbejdsgruppen.

For referat; Rudi